အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏ကက်တလောက်
စာရေးသူ (လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း) Walton, Matthew J.,
အစည်းအဝေးအမည်
တူညီခေါင်းစဉ်
ခေါင်းစဉ်
  • Buddhism, politics and political thought in Myanmar /
  • Matthew J. Walton.
ISBN 9781107155695 (hardback) 9781316609392 (paperback)
ဘာသာရပ်များ Political culture Burma. Political participation Burma. Buddhism and politics Burma. Buddhism and politics Myanmar Buddhism and state Burma. Burma Politics and government.
အခြားစာရေးသူများ / ပံ့ပိုးသူများ
စာစဉ်အမည်နှင့်အမှတ်
မျိုးတူစုအမှတ် 322/.109591

National Library of Myanmar (Nay Pyi Taw)
Yarzathingaha Road, Kumudra Kyar Pan Round About,Ottaya Thiri Township, Nay Pyi Taw, Myanmar